Om SNOMED

SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) er et nomenklatur- og klassifikationssystem oprindeligt udviklet af College of American Pathologists.

Den Danske SNOMED for Patologi bygger på den amerikanske SNOMED’s 2. udgave fra 1979 og SNOMED International, tilpasset dansk sprogbrug. Nomenklatur og klassifikation følger så vidt muligt den almindelige patologisk-anatomiske nomenklatur (for latinske topografiske termers vedkommende Nomina Anatomica) og gældende klassifikationsprincipper, herunder WHO’s tumorklassifikation. Ortografien følger reglerne for dansk medicinsk retskrivning.

SNOMED er et multiaksialt system, hvor hver akse indeholder et defineret område af kodificerede udsagn.

Hver akse er identificeret ved en bogstavbetegnelse, der sættes foran et 5-cifret kodenummer. Følgende 6 SNOMED-akser benyttes i patologisk-anatomisk undersøgelsesregistrering:

  • topografi (T), der omfatter alle anatomiske lokalisationer og strukturer
  • morfologi (M), der omfatter alle strukturelle forandringer i væv, celler og subcellulære enheder
  • ætiologi (Æ), der omfatter alle kausale faktorer knyttet til en sygdom
  • funktion (F), der omfatter alle normale og abnorme funktionelle tilstande og enheder
  • sygdom (S), der omfatter sygdomme og syndromer
  • procedure (P), der omfatter alle administrative, præventive, diagnostiske og terapeutiske handlinger knyttet til undersøgelsen

Kodificerede udsagn fra hver af akserne kan kombineres efter behov for at give et fuldstændigt ækvivalent udtryk for det, der ønskes registreret. Grundlæggende anvendes altid et topografisk og et morfologisk udsagn, men en diagnose kan i princippet bestå af et vilkårligt antal kodificerede udsagn fra alle akser.